• Jóga v duchu tradiční hathajógy pojmenovaná po B.K.S Iyengarovi (1918-2014), učiteli jógy, jehož propracovaná metodika výuky umožňuje správné nastavení pozic s plným vědomím a inteligencí, s tím, že se snaží vyhovět individuálním potřebám jednotlivce.
  • Řazení ásan a jejich sekvencí v rámci lekce či kurzu, stejně jako délka výdrže v ásanách, systematicky vedou žáka k prohloubení znalostí, budují postupně sílu, rovnováhu a vedou k rozvoji schopnosti vědomého cítění a prožívání vlastního těla.
  • K prožitku a prospěchu tělesných pozic = ásan je žák veden podrobnými slovními instrukcemi a  dopomocí učitele. Využívá také různé pomůcky (dřevěné bloky, pěnové destičky, židle, pásky apod.) k tomu, aby dosažení a tím i účinnost ásan byla umožněna i cvičencům s různými limity.

Lena Mužíková

Certifikovaná instruktorka Iyengarovy jógy

Absolventka tříletého přípravného Teachers trainingu (2016-2019) pod vedením Davida Meloniho ukončeného úšpěšným složením závěrečných zkoušek opravňujících k vyúce Iyengar.jógy. Pravidelně se účastním lekcí MUDr. Jana Černého v Yoga centru v Brně. Absolvovala jsem workshopy Gabrielly Giubilaro, Michaela Forbese a Edwina Brayenta.

Jóga
je více, než tělesné cvičení.
Je to výjimečně efektivní způsob, jak lépe poznat vlastní tělo, jak zakusit sebe sama jako celek, bez ohledu na zdravotní potíže nebo fyzickou kondici.
cvičení bytí ve svém těle, podporující růst,změnu a zlepšování zdraví.
pravidelnou a trpělivou praxí kultivuje a rozšiřuje naše vnímání nejen na tělesné rovině. Je prostředkem k znovunalezení a nacítění se, zažití toho, že tělo a mysl nejsou oddělené.

Náš instagram